Ice- Camel

چرا همیشه حواست هست؟ ای کاش می شد خودت را مثل همه ی آن چیز هایی که می شود جا گذاشت گوشه ای جا می گذاشتی و می رفتی. می رفتی آنجا که هیچ روزنامه ای چاپ نمی شود.سوار یک تکه یخ می شدی و مثل وقتی که آیس camel را گوش می دهی از خودت دور می شدی ...

/ 1 نظر / 15 بازدید
پریسا

دآیا می دانستید که سایت من به روز ترین سایت ایران است[لبخند]. بازم سر زدم بدو بیا