بی منطق

نزدیک اما دور
وقتی من به تماشای غروب می نشینم
و تو نیز به تماشای غروب می نشینی
ای کاش سفسطه ای در میان باشد
تا من به تماشای تو بنشینم !

/ 2 نظر / 27 بازدید
Butterfly Effect

بسیار دلنشین و آگاهانه... [دست]

عمادابادی

ای کاش سفسطه اس در میان باشد ای کاش... زیبا بود