بمان

بپیچ، پیچک رقصان بپیچ دور تنم
بزن گره، گرهی کور بر سر و بدنم
بمان، که بی تو تمام وجود من هیچ است
بمان، که بی تو در این باد سرد می شکنم 

photo by : http://500px.com/daraparsons

/ 2 نظر / 26 بازدید
شیما

زندگی مثل نوری است که از پس چشمان خواب من هر روز می گذرد و من به دنبال نور راهی صحرا شدم... مطالب وبلاگتون زیباست

محمد

به به پاینده باشید قربان