روسری

آن روســری لعنتیـــت را بـــــــــــردار
تـا باد به شـــــــــــور آوَرَد آن گندمزار
از مزرعه ی سیـاهِ خوشبـــوی سرت
تا نئشگیم مــــــــدام خشخــاش بیار

/ 1 نظر / 7 بازدید
ساقی

رمزی از عشق بگفتیم و ندانست کسی به نگاهی که میان من و دلدار گذشت