فرنچ کیس

یک فرصـت مناســب، دور از نــگاه مـــردم
ای کـاش جای پیدا، این بـار می شـدم گم
زیــر هجــوم باران، پشـت حریــــم چتـــرت
بوسیـدن لـــبِ تــو، تـــوی جهــان ســـوم

/ 0 نظر / 11 بازدید