آدم ها

رو به روی آدم ها بنشینی چایت را هورت بکشی و همه ی اراجیفشان را با جان دل بشنوی و هر چند ثانیه برایشان لبخند بزنی.دستت را زیر چانه ات بگذاری و صورتکت را سفت بچسبی مبادا که از صورتت بیفتد.
آنقدر نگاهشان کنی، آنقدر لبخند بزنی که همینطور لایه لایه به مرکز پیازشان نفوذ کنی. بعد که حرفهایشان تمام شد صورتکت را برداری و بگویی حالا شما گوش کنید. بعد ببینی آنها هم دستشان را زیر چانه شان گذاشته اند و لبخند می زنند و مدام چنگ بزنی به صورتکهایشان و مدام چنگ بزنی ...

/ 1 نظر / 11 بازدید
سعیده موسوی

دقیقا اوضاع و احوال همه ما همینه