یک فنجان دل گرفته

 اینجا که تنها کافه ی شهر است
انگار با ما کافه چی قهر است
ری را نمی آید صدا امشب
هر جرعه ی فنجان ما زهر است
 
این پرده را پایان بده، برچین
با یک نمایشنامه ی غمگین
پا شو دوباره قهرمان، پا شو
این کرکره باز آمده پایین
  
ما حرکتی از پیش پیداییم
در صفحه ی شطرنج تنهاییم
جایی برای بازی ما نیست
ما پرچم بی رنگ دنیاییم

/ 0 نظر / 10 بازدید