آی عشق

آری
عشق یعنی ماندن
و من
درخت نیستم که بمانم
در هجوم فصل ها
آری
عشق یعنی ماندن
و من موجم
که می رود تا بازگردد
اما تو دیگر آنجا نیستی
آری عشق
یعنی مرداب
یعنی نیلوفر
یعنی ماندن
و نه تو می مانی
و نه من...  

/ 2 نظر / 11 بازدید
نسیبه

خوبه ،جالبه،حس غم داره،اما اگه عاشق نباشی زندگی دیگه معنی نداره

نسیبه

زیباست و پرمعنی اما آدم اگه عاشق نباشه زندگی دیگه خیلی بی معنی میشه :(